Sport obejmuje wszystkie formy konkurencyjnej aktywności fizycznej lub gier, które poprzez swobodny lub zorganizowany udział, mają na celu wykorzystanie, utrzymanie lub poprawę zdolności i umiejętności fizycznych, zapewniając jednocześnie rozrywkę uczestnikom,