Sport obejmuje wszystkie formy konkurencyjnej aktywności fizycznej lub gier, które poprzez swobodny lub zorganizowany udział, mają na celu wykorzystanie, utrzymanie lub poprawę zdolności i umiejętności fizycznych, zapewniając jednocześnie rozrywkę uczestnikom, a w niektórych przypadkach rozrywkę dla widzów. Istnieją setki dyscyplin sportowych, od pojedynczych zawodników po setki jednoczesnych uczestników, zarówno w drużynach, jak i pojedynkach. W niektórych sportach, takich jak wyścigi, wielu zawodników może konkurować, jednocześnie lub kolejno, z jednym zwycięzcą; w innych konkurs odbywa się między dwiema stronami, z których każda próbuje przekroczyć drugą. Niektóre sporty pozwalają na remis lub remis, w którym nie ma pojedynczego zwycięzcy; inne zapewniają rozstrzygające metody, aby zapewnić jednego zwycięzcę i jednego przegranego. W turnieju produkującym mistrza można zorganizować wiele konkursów. Wiele lig sportowych jest corocznym mistrzem, organizując mecze w regularnym sezonie sportowym, a w niektórych przypadkach także w fazie playoff.

Imprezy sportowe cieszą się w dzisiejszych czasach ogromną popularnością. Sport jest ogólnie uznawany za system działań opartych na atletyce fizycznej lub zręczności fizycznej, przy czym największe zawody, takie jak igrzyska olimpijskie, dopuszczają tylko sporty spełniające tę definicję. Sport jest zwykle regulowany przez zbiór zasad lub zwyczajów, które służą zapewnieniu uczciwej konkurencji i pozwalają na konsekwentne rozstrzygnięcie zwycięzcy. Zwycięstwo może być określone przez zdarzenia fizyczne, takie jak strzelenie goli lub przekroczenie linii w pierwszej kolejności. Mogą to również określać sędziowie, którzy oceniają elementy wyników sportowych, w tym obiektywne lub subiektywne miary, takie jak wyniki techniczne lub wrażenia artystyczne.

Często przechowywane są zapisy wyników, a w przypadku popularnych sportów informacje te mogą być szeroko ogłaszane lub podawane w wiadomościach sportowych. Sport jest również ważnym źródłem rozrywki dla osób nieuczestniczących, ponieważ sport widzów przyciąga tłumy do obiektów sportowych i dociera do szerszej publiczności poprzez transmisję. Zakłady sportowe są w niektórych przypadkach surowo regulowane, a w niektórych przypadkach mają kluczowe znaczenie dla sportu. Mecze siatkówki są na najwyższym poziomie – co z całą pewnością jest ogromną zaletą.

Istnieją przeciwstawne poglądy na konieczność współzawodnictwa jako elementu definiującego sport, przy czym prawie cały sport zawodowy wymaga rywalizacji, a organy zarządzające wymagają rywalizacji jako warunku uznania Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Aby poszerzyć uczestnictwo i zmniejszyć wpływ przegranych na mniej zdolnych uczestników, wprowadzono niekonkurencyjną aktywność fizyczną do tradycyjnych zawodów, takich jak szkolne dni sportowe, chociaż takie ruchy są często kontrowersyjne. Atrakcje sportowe przypadną do gustu nie tylko mężczyznom, ale również kobietom. W gimnastyce lub nurkowaniu o wyniku decyduje zespół sędziów, a zatem subiektywny. Istnieje wiele odcieni sędziowania między boksem a mieszanymi sztukami walki, w których sędziowie przyznają zwycięstwo, jeśli żaden z zawodników nie przegrał na koniec meczu.

Gimnastyka wydaje się być popularna w starożytnej przeszłości Chin. Pomniki faraonów wskazują, że wiele dyscyplin sportowych, w tym pływanie i wędkarstwo, było dobrze rozwiniętych i uregulowanych kilka tysięcy lat temu w starożytnym Egipcie. Inne egipskie sporty to rzucanie oszczepem, skok wzwyż i zapasy. Starożytne sporty perskie, takie jak tradycyjna irańska sztuka walki Zourkhaneh, miały ścisły związek z umiejętnościami wojennymi. Do czasów starożytnej Grecji powstała już szeroka gama sportów, a kultura militarna i rozwój sportu w Grecji wywarły na siebie znaczący wpływ. Sport stał się tak znaczącą częścią ich kultury, że Grecy stworzyli igrzyska olimpijskie, które w starożytności odbywały się co cztery lata w małej wiosce Peloponez o nazwie Olympia. Atrakcje sportowe znane są od lat.